top of page

Unitarisme

Unitarisme

Unitarismen er en ikke-fundamentalistisk religion.
Unitarer er frit tænkende mennesker, der gerne diskuterer meninger og holdninger med andre.

Unitarer tænker ikke ens, men alle unitarer tænker helst selvstændigt.

Unitarer ser religionen fra et analytisk, liberalt og især fordomsfrit synspunkt.

Unitarismen ønsker

At bekæmpe enhver form for undertrykkelse af menneskers ret til at tænke frit.


At fremme fredelig sameksistens samt indbyrdes
anerkendelse og respekt.


At opfordre og hjælpe mennesker til personlig vækst med den sunde fornuft som vejleder for den enkelte.


At give muligheder for at unitarer kan mødes og lade sig inspirere af andre unitarer.


At hjælpe mennesker til at opbygge en personlig, meningsfuld livsanskuelse.

 

Unitarismen går ind for

 

At menneskeværd er afhængigt af handlinger og ikke af evnen til at tro på og acceptere bestemte sandheder.

At intet må blive så helligt, at man ikke tør sætte spørgsmålstegn ved det.

At man ikke må sætte begrænsninger for menneskelig udvikling, hverken for andre eller for én selv.

At "sandheden" må være noget relativt og personligt, som kan findes ikke alene i f.eks. Bibelen, Buddhas lære eller Koranen, men bør søges alle steder, også i videnskab, kunst, litteratur, filosofi og meget andet.

At alle religioner indeholder noget sandt, men at ingen religion i verden ligger inde med hele "sandheden" - heller ikke unitarismen.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page