top of page

Etisk grundlag for Unitarisk Kirkesamfund 2023

Ingen tro kan løse alle konkrete etiske udfordringer, men unitarer peger på følgende værdier som kan være en hjælp i tilgangen til etiske udfordringer:          

 

•  Omsorg          

•  Tillid          

•  Ligeværd          

•  Retfærdighed          

•  Personlig integritet          

•  Spiritualitet          

•  Håb          

•  Ærlighed

På denne baggrund tilstræber unitarer at leve op til følgende retningslinjer:

•  At anerkende, at vi alle har et etisk ansvar for klodens fortsatte trivsel.          

•  At anerkende, at dette ansvar kan udmøntes i mange forskellige arter af handling.          

•  At handle således, at dette ansvar bliver daglig praksis.              

•  At  være taknemmelig for livet og glæde sig over naturen og dens gaver.         

•  At ære positive over for at tænke på og diskutere religiøse spørgsmål.          

•  At tage selvstændig stilling til og udvise ærlighed i religiøse spørgsmål.                   

•  At udvise åbenhed over for andres tro og religion og at betragte forskellighed i religiøse opfattelser som en værdi.          

•  At arbejde for at ingen skal udsættes for tvang eller pres i deres religiøse liv.          

•  At anvende den visdom der findes i verdens religioner, i vores liv, herunder princippet om ikke at gøre mod andre hvad      du ikke ønsker andre skal gøre mod dig.          

•  At tage ansvar for vores eget liv og for vore egne handlinger.       

•  At udvise omsorg for andre.                 

•  At anerkende at ethvert menneske har værdi og værdighed i sig selv.

•  At udvise tillid til andre og vores verden.                 

•  At tro på at den enkelte kan gøre en forskel.         

•  respektere menneskerettighederne som de finder udtryk i for eksempel FN's konventioner.   

•  At udtrykke vores tro gennem handlinger.         

•  At dele religiøse erfaringer og støtte hinanden i vores religiøse udvikling og sociale liv.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page