top of page

International og interreligiøs tilknytning

Unitarismen er en international bevægelse. Unitarisk Kirkesamfund er derfor medlem af de verdensomspændende organisationer, IARF og ICUU.
Unitarisk Kirkesamfund er også medlem af General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches (GAUFCC).
Mange medlemmer er desuden involveret i mange andre interreligiøse og humanitære aktiviteter, f.eks. Tværreligiøst Debatforum (TD), United Religions Initiative (URI), Amnesty International, Humanismen og Esperantoforeningen.

International Council of Unitarians and Universalists

 

ICUU blev stiftet i 1995, og Unitarisk Kirkesamfund var en af grundlæggerne. Organisationen blev dannet for at støtte udviklingen af unitarismen på verdensplan. Unitarer verden over deler den opfattelse, at personlig frihed er en forudsætning for menneskehedens åndelige udvikling.
Der lægges især vægt på undervisningsmateriale og uddannelse af præster og lægprædikanter.
Der findes unitariske samfund/kirker i mange forskellige lande, økonomisk uafhængige, men knyttet sammen af den fælles historiske baggrund og den fælles ideologi. De største medlemsgrupper findes i USA, England, Rumænien (Transsylvanien), Ungarn, Canada og Indien. Desuden findes der bl.a. medlemsgrupper i Australien, New Zealand, Sydafrika, Filippinerne, Pakistan, Tjekkiet, Polen, Frankrig, Island, Letland, Spanien, Holland, Tyskland, Finland og Danmark, samt flere steder i Sydamerika.
På verdensplan er der ca. 500.000 medlemmer.
ICUU har i dag hovedkontor i Prag, Tjekkiet. http://icuu.net/

 

International Association for Religious Freedom

 

IARF blev stiftet i 1900 af de amerikanske og engelske unitarer, og også her var Unitarisk Kirkesamfund med til grundlæggelsen. Organisationen blev dannet med det hovedformål at arbejde for religionsfrihed på verdensplan.
IARF består af medlemmer fra alle klodens kontinenter, både kristne, jøder, buddhister og hinduer, samt fra en lang række af Østens andre religiøse traditioner. Alle medlemmer har den opfattelse, at personlig frihed, også i religiøse spørgsmål, er forudsætninger for menneskehedens åndelige udvikling, og de ser religion fra et analyserende, frisindet og ikke-fundamentalistisk synspunkt.
På verdensplan er der ca. 2.000.000 tilhængere.
IARF har i dag hovedkontor i Oxford, England. https://iarf.net/

 

General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches


GAUFCC, General Assembly of Unitarian and Free Christian Churches.

Unitarisk Kirkesamfund blev tilbudt medlemskab af GAUFCC først i 1990'erne, fordi de engelske unitarer dengang havde besluttet sig for at inkludere os i de isolerede unitarmenigheder (i den engelsktalende del af verden), som de i forvejen repræsenterede. På dét tidspunkt var vi det eneste unitarsamfund i Skandinavien.

https://www.unitarian.org.uk/

Individuelle tilknytninger:


Unitarisk Kirkesamfund er ikke en politisk organisation, men støtter og opfordrer medlemmernes involvering i alle former for humanitære og samfundsnyttige aktiviteter.


Tværreligiøst Debatforum (TD) - tidligere kaldet Dansk Interreligiøst Forum (DIF), blev stiftet i 1995 og er en græsrodsbevægelse, som har til formål at skabe et kommunikationsforum for mennesker med forskellige religiøse baggrund. TD holder møder den anden tirsdag i hver måned kl. 19:00, og langt de fleste afholdes i Unitarernes Hus.


URI - United Religions Initiative – blev stiftet i 2000 med det formål at fremme interreligiøs kooperation og for at forhindre religiøs motiveret vold. https://www.uri.org/


ICCU Friends
Medlemskab af ICCU Friends giver adgang (med rabat) til flere forskellige internationale unitariske/universalistiske aktiviteter samt adgang til konferencer og kongresser i ICUU regi. http://icuu.net/friends-of-icuu/
Desuden har vi medlemmer, som er involveret i bl.a. Amnesty International, Humanisme og Esperanto.

 

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page