top of page

Salmer og sange

Her finder du et lille udvalg af nogle af de salmer og sange, som vi synger til vores andagter. Vi har en salmebog, "Salmer og åndelige sange", men vi har også mange nyere tilføjelser ofte overtaget fra andre unitariske grupper i verden.

Forfatter: Ingemann
Melodi: Jeg saa kun tilbage

 

Der springer en kilde ved livstræets rod;

i verdenshavet strømmer udødeligheds flod;

og havet ej ældes, og jordens grønne ø

hver sommer står forynget i livsgrønne sø.

 

Hvor livskilden springer, didhen står min hu;

hvor livstræet blomstred, der blomstrer det endnu.

Se frem, men ej tilbage! Hvad sjælen attrår,

måske dog engang under solen du når.

Men når under solen ej sjælen, hvad den vil,

så er der andre sole og andre stjerner til.

Og slukkes alle sole og stjerner engang -

dog livets kilde springer, hvor evigt den sprang.

 


Forfatter: P. Siim
Melodi: Egen melodi eller I gamle dag der var engang

Hvorfra vi kom, og hvorhen vi går,

hvoraf vort inderste Jeg består,

hvorfor vi lever, hvorfor vi dør,

det ingen véd nu så lidt som før.

 

Dog se, nu røber jo stjernens skær:

vor jord er ø kun i øers hær.

Er længslen ud over verdens sø

ej hjemvelængsel mod hjemlandsø?

 

Så lad os stævne da ud på hav

med frejdigt håb over liv og grav!

Vort mål vi kender; vor kurs vi véd;

thi ledelyset er kærlighed.

 

Tænk, når fra stævnen det lyder: Land!

tænk, når vi genser vor hjemlands strand!

tænk, når den kundskab er bleven vor:

hvorfra, hvorhen og til sidst: hvorfor!

Forfatter: Lloyd Stone/
Lene Shoemaker (dansk tekst og 3. vers)
Melodi: Finlandia af Jean Sibelius

 

Her er min sang - oh, gud for alle lande,

en sang for fred i hvert et land på jord.

Her er mit hjem - det sted mit hjerte elsker,

hvor håb og drømme dybt i sjælen bor;

men andre hjerter slår i andre lande -

hvor samme store håb og drømme bor.

 

Her i mit land - er himlen blå som havet,

og solen ler til blomster og til træer;

men der gror træer og blomster alle vegne,

og overalt er himlen blå som her.

Så hør min sang, du gud for alle lande -

en sang om fred i lande fjern og nær.

 

Her i mit sind - er fred så nemt et ønske,

og alle burde ønske fred som jeg;

men overalt er ufred, krig og mørke,

og det er, åh, så svært at finde vej.

Først når vi lær' at elske alle lande -

så kan vi sammen finde hjem til dig.

Forfatter: Emilie Thorup
Melodi: Til vor lille gerning ud

 

Lær at elske andre merog dig selv lidt mindre!

Lær at hjælpe, hvor du ser,

der er nød at lindre!

Gem på hvert et kærligt ord!

Slip hvert bittert minde!

Kun i kærlighedens sporer der fred at vinde.

 

Forfatter: Thorvald Kierkegaard/ Lene Shoemaker (revideret 2001)
Melodi: Uforsagt, hvordan min lykke

 

Ordet lød i tidens morgen,

bragte lys og bragte liv.

Mørket ruged tungt som sorgen;

dag der kom ved ordet "Bliv"!

Ved hvert kærlighedens ord

skabes lys igen på jord.

 

Ordet løste åndens lænker,

vakte den af dvale op,

og bestandig ordet skænker

liv på ny de sløves trop.

Hvor der hersker søvn og død,

tændes liv ved ordets glød.

 

Ordet giver tanken vinger,

så fra sjælens dunkle gem

ud i livet den sig svinger,

baner nye veje frem.

For alverden dine ordviser,

hvad i sjælen bor.

 

Ord kan volde bitter smerte;

Ord kan føde salig fryd,

røbe brat det falske hjerte,

være ædles bedste pryd.

Brug da ordets stærke magt

kærligt, sandt og uforsagt!

Forfatter: Dr. Norbert F. Capek/
Lene Shoemaker (dansk tekst)
Melodi: Egen melodi

 

Livets Moder - Åndens Fader, hvor er du?

Overalt, du råder alt - hvem kender dig?

Hvad du ønsker, hvad du kaldes, hvem er jeg?

Jeg er lille - som en dråbe i et hav.

Solen mig forvandler - jeg tilhører dig!

Hvad du ønsker, hvad du kaldes, led du mig!

 

Jeg er her kun midlertidigt - tiden flyr.

Hvad er tiden - evigheden bor i mig!

Hvad du ønsker, hvad du kaldes, jeg ER dig!

 

Kan jeg gi' dig noget, hvis alt ER i dig?

Intet navn dig undrer - da du alting ved.

Oh, min gud, så tag imod min kærlighed.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page