top of page
UnitarernesHus link

Bygningens Historie

Huset blev opført i 1927; det er hjemsted for den eneste unitariske kirke i Danmark.
Arkitekt Carl Brummer tegnede huset. Han fik til opgave at skabe en bygning, som i sin arkitektur udtrykker unitarismens universelle idé om tolerance over for andres tro og meninger.


Opgaven blev løst ved at forene arkitekturen fra flere af de mest kendte monoteistiske religioner. Der ses derfor elementer fra kristendommens kirker (den oprindelige basilikaform), jødedommens synagoger (to pulpiturer/ balkoner), og de græske templer (den græske bort).


Der er ikke et alter som i mange kirker, men derimod en centralt placeret talerstol. Dette er udtryk for unitarismens forkastelse af tilbedelse og underkastelse af en ydre autoritet. Endelig blev kirke-rummet bygget, så akustikken er specielt velegnet til musiske aktiviteter.

Efter opførelsen af Unitarernes Hus arbejdede man på at erhverve et orgel.
Komponisten Edvard Grieg og hans kone, sangerinden Nina Grieg, var begge unitarer. Efter sin mands død i 1907 rejste Nina Grieg tilbage til sit fødeland, Danmark, og blev medlem af det danske unitarsamfund. Nina Grieg bidrog til orgelindsamlingen ved at give koncerter i det nye kirkerum. Det varede derfor ikke længe, før man kunne købe og installere et brugt orgel.
I dag råder kirken også over et elektrisk orgel og et koncertflygel.

Bag talerstolen ses et stort freskomaleri, der viser en scene
fra den kendte lignelse fra Bibelen, "Den barmhjertige samaritan" (Lukas, 10, 25-37), malet af professor Oscar Mathiesen.


Freskoen er symbol på noget som unitarer finder særdeles
betydningsfuldt i deres religiøse liv: nemlig næstekærligheden.

 

Billedet symboliserer således unitarismens etiske opfattelse af at menneskets sindelag og handlinger er det afgørende.
Ikke om vedkommende har "den rette tro".

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page