top of page

Organisation

Unitarisk Kirkesamfund er opbygget som et Fellowship, hvilket vil sige, at der ikke er nogen fastansat præst, men i stedet et Kirkeudvalg, som består af lægprædikanter, der skiftes til at stå for andagterne. Dog inviteres der undertiden gæstetalere.
 

Bestyrelse

 

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af samfundet og er direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af: Formand Niels Kjeld Thorsen, næstformand Marianne Nørregård, kasser og redaktør Vagn Plenge, bygningsansvarlig Viktor Wennesz, Dorothea Wolff Chen-Zion, Tara Gregers og Mikael Fabrin.

 

Kirkeudvalg

 

Kirkeudvalget er ansvarligt for samfundets religiøse linie og forestår alle religiøse handlinger.
Kirkeudvalget består af: Formand Vagn Plenge

Øvrige medlemmer: Niels Kjeld Thorsen, Marianne Nørregaard og Mikael Fabrin

 

Redaktion

 

Ansvarshavende redaktør: Vagn Plenge.

 

Menighedsudvalg

 

Menighedsudvalget fungerer efter behov som rådgivende instans for bestyrelsen.
Menighedsudvalget består af: Preben og Jytte Bovin, og  Lisbeth Johansen.


 

Generalforsamling

Årsberetninger

Årsberetninger

Økonomi

Unitarisk Kirkesamfund modtager ingen offentlige støtte.  Indtægter stammer fra medlemmerne og fra lejeindtægter.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page