top of page

Medlemskab

Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til samfundet.

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og er:
- For enkeltpersoner 600,00 kr. pr. år
- For familier 800,00 kr. pr. år

Medlemskab inkluderer abonnement på samfundets blad, Unitaren. Man opnår stemmeret på generalforsamlingen efter ét års uafbrudt medlemskab, forudsat at man er ajour med kontingentbetaling. Så snart man er stemmeberettiget, er man også valgbar.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page