top of page

Kirkelige handlinger

Unitarisk Kirkesamfund har som sit formål at arbejde for det enkelte menneskes ret til fri tænkning, undersøgelse og tro.

Samfundet har derfor ikke en trosbekendelse eller en "bibel" som autoritet, men går ind for, at ethvert menneske i samvær med andre ved deltagelse i studiekredse, diskussioner m.v. skal have mulighed for at finde sin egen livsanskuelse uden ensidig kulturel eller religiøs påvirkning.

Unitarisk Kirkesamfund har en afslappet kontakt med andre trossamfund og demonstrerer nødvendigheden af en åben dialog mellem forskellige samfund og kulturer.

Aktiviteter i huset

Unitarernes Hus er stedet, hvor religiøse meninger brydes og sættes under debat.
Her mødes alle religioner og livssyn på lige fod.

Der er unitarisk andagt hver anden søndag - undtagen i sommerperioden.

Bagefter er der kaffebord, hvor andagtens emne kan tages op til fri diskussion, foruden andet som måtte ligge deltagerne på sinde.


 

Højtider

Vi fejrer både jævndøgn og solhverv.

Jævndøgn inkluderes i den nærmeste søndagsandagt, mens der ved solhverv afholdes aftenandagter på selve solhvervsdagen.

Vintersolhverv fejres med en lystændingsceremoni, og sommersolhverv holdes som en blomsterandagt.

Desuden afholdes der en særlig julesammenkomst efter den første andagt i december.

Bryllup og velsignelser

Der arrangeres højtideligheder for børn svarende til kristendommens dåb og konfirmation, men uden nogen form for trosbekendelse.

 

Der tilrettelægges bryllupshøjtideligheder og bisættelser.


Endvidere er der mødevirksomhed (f.eks. studiekredse, workshops, foredrag).

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page