top of page

Kort om unitarisme

Unitarisme har sit navn fra det latinske ord ”unitas”, der betyder enhed.

 

Unitarer mener, at der findes én altomfattende guddomskraft, der individuelt kan opfattes på forskellige måder – som en personlig gud, en åndelig lov, et kosmisk princip eller lignende. Denne guddomskraft kan derfor også have forskellige navne. 

 

Unitarer antager, at alle religioner og al spiritualitet udspringer af denne ene kilde. 

Vi mener, at alle religioner er menneskelige forsøg på at forklare det uforklarlige. 

De er derfor afhængige af kultur og kan ikke være endelige og faste, men er under stadig udvikling. Ingen religion besidder hele ”sandheden”, men alle religioner indeholder noget sandt. 

 

For unitarer er der således ikke forskellige ”guder”, men alle trossystemer er udtryk for den samme religiøse følelse. Forskellige religioner ser forskellige aspekter af det guddommelige, men det er efter unitarernes opfattelse den samme guddommelighed eller spiritualitet, der ligger bag alle disse aspekter.

Unitarer respekterer alle disse forskellige udtryk for den religiøse følelse, og det er en unitarisk værdi at vise tolerance over for alle trossystemer.

 

Vi finder inspiration hos mange af de store tænkere gennem tiden, men mener ikke,

at disse tænkere (eller profeter) udtrykker hele ”sandheden”. Udtryk for spiritualitet skal ikke kun findes i bestemte skriftsteder, som for eksempel i Bibelen, Buddhas lære eller Koranen, men bør søges alle steder, også i videnskab, kunst, litteratur, filosofi og meget andet.

 

Intet menneske kan pålægge andre at tro på en bestemt måde, og det er derfor den enkeltes ansvar selv at undersøge – og tage ansvar for – sin egen religiøse opfattelse eller spiritualitet.

 

Unitarer antager helt overordnet, at universet udgør en enhed (unitas) eller helhed, hvor alt hører sammen og er indbyrdes afhængigt. Vi mener derfor, at vi alle har et medansvar for alt levende på jorden.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page