Program for efteråret 2020

Andagter

Søndag 16. august kl. 14:00 ved Niels Kjeld Thorsen 

Søndag 13. september kl. 14:30 ved Marianne Nørregaard

Søndag 11. oktober kl. 14:00 ved Mikael Fabrin

Søndag 8. november kl. 14:00 ved Vagn Plenge

Søndag 6. december kl. 14:00 ved Niels Kjeld Thorsen

Med forbehold for ændringer i rækken af ansvarlige.

Samtalecaféer

Søndag 30. august kl. 14:00 ved Marianne Nørregaard
Søndag 27. september kl. 14:00 ved Niels Kjeld Thorsen
Søndag 25. oktober kl. 14:00 ved Niels Kjeld Thorsen

Søndag 22. november. Aflyst prg. af Covid-19.

Åben kirke.

Mandag 12. oktober kl. 16:30-18:30 ved Sarah Alice Thorsen

Mandag 26. oktober kl. 16:30-18:30 ved Sarah Alice Thorsen

Mandag 9. november kl. 16:30-18:30 ved Sarah Alice Thorsen

Mandag 7. december kl. 16:30-18:30 ved Sarah Alice Thorsen

Program for foråret 2021

Søndag 24. januar kl. 14:00 ved Vagn Plenge 

Søndag 21. februar kl. 14:00 ved Mikael Fabrin

Søndag 21. marts 14:00 ved Marianne Nørregaard

Søndag 18. april kl. 14:00 ved Niels Kjeld Thorsen

Søndag 16. maj kl. 14:00 ved Mikael Fabrin

Søndag 13. juni kl. 14:00 ved Marianne Nørregaard

ALLE er velkomne, både til andagter og til samtalecaféer og til Åben Kirke.


Vi har skiftevis en normal andagt og skiftevis en samtalecafé i krypten

med sang og samtale eller et foredrag hen over "kaffebordet".

Efter andagterne er der ligeledes ”kaffebord”, med mulighed for

samtale om dagens andagt mm.

Det koster 20 kr per person at deltage ved "kaffebordet",

men er gratis for førstegangsbesøgende.

Studiekreds:

Emne: Virkelighed og sprog.

Mandagene 12:10 og 26:10 og 09:11, kl. 19:30-21:30.

Leder: formand for Unitarisk Kirkesamfunds bestyrelse Niels Kjeld Thorsen.

Pris: 100 kr. Max. 15 deltagere.

Sted: Unitarernes Hus.

Kort introduktion: i hvor høj grad bestemmer sproget vores virkelighedsforståelse? Og i hvor høj grad bliver retorikken et våben i kampen om at fortolke verden? Disse problemstillinger bliver belyst med eksempler lige fra Sokrates til Socialkonstruktionisme og fra Galilei til Dawkins.

12:10. Platons Sokrates havde et betændt forhold til sofisterne. De var retorikkens mestre i datiden og underviste politikere i at forføre det atheniensiske folk efter Platons mening. Det emne kredsede Platon omkring i utallige af hans dialoger. Der er ikke langt fra den problematik til den moderne socialkonstruktionismes påstand om, at der ikke findes faste holdepunkter. Alt er sprog og retorik. Virkelighed er noget, vi skaber gennem vores sproghandlinger.

Men kan det virkelig passe? Findes der alligevel en slags sand virkelighed bag de retoriske forsøg?

Den problemstilling vil vi prøve at indkredse.

26:10. Siden Galilei har der været en diskussion i europæisk kultur om, hvorvidt troen var i retræte i forhold til videnskaben. Den diskussion er langtfra forbi. For øjeblikket florerer bøger for og imod ateistiske standpunkter på markedet. Og der er en lang tradition i nyere idéhistorie for at se forholdet mellem tro og videnskab som et modsætningsforhold. Men er der det? Er troens sprog og videnskabens sprog hinandens diametrale modsætninger?

 Den problemstilling vil vi prøve at indkredse.

09:11. Findes der et religiøst sprog, som inddrager omsorg for naturen? Findes det i Bibelen? Findes det i andre religiøse traditioner, f. eks. i indiansk  religion? Eller skal det opfindes? Og findes der en grøn spiritualitet, som kan sprogliggøres i form af rituel praksis, og som kan gen-introducere nænsomhed overfor naturen i disse klimakrisetider?

Den problemstilling vil vi prøve at indkredse.

Studiekredsen slutter med foredrag 07:12 kl. 19:30 af formanden for Unitarisk Kirkesamfunds bestyrelse, lektor i filosofi og historie og forfatter Niels Kjeld Thorsen, med udgangspunkt i hans roman Veritas-maskinerne, der handler om løgne og sandheder i det gamle DDR.

I foredraget, der vil blive efterfulgt af diskussion, vil nazisternes og kommunisternes sproglige og kunstneriske metoder til at skabe virkeligheder blive analyseret.

Tilmelding til nielskjeldthorsen@gmail.com senest 25:09.

 

Unitarisk Kirkesamfund

Unitarisk Kirkesamfund.

Dag Hammerskjölds Allé 30

DK- 2100 København Ø

Telefon: 35 26 17 71

Mail: post [ @ ] unitarerne.dk

Kirken er åben for alle på de søndage, hvor der holdes andagt eller samtalecafé - se andagtslisten for dato og klokkeslet.

Alle er velkomne.

Kontoret holder åbent lejlighedsvis, kontakt os nemmest på: post@unitarerne.dk

Åbent for personlig henvendelse efter aftale.

  • facebook-square
  • Twitter Square

Kirken indsamler ingen cookies. Kirkens hjemmesidehost Wix indsamler cookies, du kan se hvilke på dette link: klik her  

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now