top of page

Program foråret 2023

 

Andagter

Søndag d. 22. januar kl. 14: Andagt ved Mikael

Lørdag  d. 11. februar kl. 14: Andagt ved Kjeld (kyndelmisse-andagt)

Søndag d. 19. februar kl. 14: Andagt ved Kjeld 

Søndag d. 11. februar kl. 14: Andagt ved Niels Kjeld Thorsen

Mandag d. 20 marts kl. 19: Andagt ved Marianne (forårsjævndøgnsandagt)

Søndag d. 16. april kl. 14: Andagt ved Vagn

Lørdag d. 13. maj kl. 11 - 13: Spirituel konfirmation ved Kjeld, Sara, Mikael og Mette

Søndag d. 11. juni kl. 14: Andagt ved Kjeld

Onsdag d. 21. juni kl. 19: Andagt ved Marianne (sommersolhvervsandagt)

Samtalecaféer

Søndag den 5. februar kl. 14: Ved Mikael

Søndag den 5. marts kl. 14: Ved Marianne

Søndag den 30. april kl. 14: Ved Victor

Generalforsamling:

Mandag den 27. marts kl. 17:-15-19:00, kun for medlemmer

For program se nederst på siden.

Åben kirke

Vi åbner dørene til vores smukke kirkerum, som vil være oplyst af levende lys i

den mørke vintertid kl. 16:30. Der vil blive spillet levende meditativ musik, og der vil være

mulighed for at deltage i bevægelsesmeditation, eller man kan blot sidde og nyde 

stemningen. Tiderne vil blive oplyst herunder.

Mandag d. 23. januar kl. 16-18

Mandag d. 20. februar kl. 16-18

ALLE er velkomne, både til andagter og til samtalecaféer og til Åben Kirke.


Vi har skiftevis en normal andagt og skiftevis en samtalecafé i krypten

med sang og samtale eller et foredrag hen over "kaffebordet".

Efter andagterne er der ligeledes ”kaffebord”, med mulighed for

samtale om dagens andagt mm.

Program for generalforsamling i Unitarisk Kirkesamfund 2023, mandag den 27. marts kl. 17:15-19

1. afdeling: den ordinære generalforsamling.

6.5 På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende, jfr. UK’s love:

a. Valg af dirigent.

b. Beretning om samfundets virksomhed i det forløbne år v. formanden for bestyrelsen, Niels Kjeld Thorsen.

c. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for

det indeværende år, v. besyrelsens kasserer, Vagn Plenge.

d. Indkomne forslag:

der er indkommet tre forslag, som alle handler om ændringer af regler vedr. generalforsamlingen.

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dorothea Wolff og Mikael Fabrin er på valg.

f. Valg af revisorer. Niels Schulz Hansen og Sarah Alice Thorsen er foreslået som revisorer.

g. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent. Kontingentet er for øjebllikket  800,- for familier og 600,- for enlige.

h. Valg af medlemmer til menighedsudvalget.

i. Eventuelt.

Pause og spisning.

2. afdeling:

Diskussion om foreningens trosgrundlag og etiske grundlag.

Anker 1

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page