top of page

Etisk grundlag for Unitarisk Kirkesamfund 2014

Ingen tro kan løse alle konkrete etiske udfordringer, men unitarer peger på følgende værdier som kan være en hjælp i tilgangen til etiske udfordringer:          

 

•  Omsorg          

•  Tillid          

•  Ligeværd          

•  Retfærdighed          

•  Personlig integritet          

•  Spiritualitet          

•  Håb          

•  Ærlighed

På denne baggrund tilstræber unitarer at leve op til følgende retningslinjer:

•  At være positive over for at tænke på og diskutere religiøse spørgsmål.          

•  At tage selvstændig stilling til og udvise ærlighed i religiøse spørgsmål.          

•  At udvide åbenhed over for andres tro og religion og at betragte forskellighed i religiøse opfattelser som en styrke.          

•  At arbejde for at ingen skal udsættes for tvang eller pres i deres religiøse liv.         

•  At anvende den visdom der findes i verdens religioner, i vores liv, herunder princippet om ikke at gøre mod andre hvad
    du ikke ønsker andre skal gøre mod dig.          

•  At tage ansvar for vores eget liv og for vore egne handlinger.          

•  At udvise omsorg for andre.          

•  At anerkende at ethvert menneske har værdi og værdighed i sig selv.          

•  At tage ansvar for den verden vi lever i, blandt andet at værne om miljøet.          

•  At udvise tillid til andre og vores verden.          

•  At tro på at den enkelte kan gøre en forskel.         

•  At respektere menneskerettighederne som de finder udtryk i for eksempel FN's konventioner.          

•  At være taknemmelig for og glæde sig over livet og dets gaver.          

•  At udtrykke vores tro gennem handlinger.         

•  At dele religiøse erfaringer og støtte hinanden i vores religiøse udvikling og sociale liv.

Unitarisk Kirkesamfund

bottom of page